پروژه ها

پروژه ها

سیستم برق خورشیدی اولین پناهگاه خورشیدی غرب کشور

اسدآباد – روستای قاسم آباد – قله کرکس

سیستم آبگرمکن خورشیدی ساختمان اداری

ایستگاه محیط بانی سیاه کمر همدان

سیستم پیش گرمایش موتورخانه ساختمان اداری 

سپاه پاسداران منطقه همدان

سیستم آبگرمکن خورشیدی تحت فشار

باغ شخصی – عباس آباد همدان

سیستم پمپاژ خورشیدی

اداره ورزش و جوانان اسد آباد – همدان

تهیه ازبیلت تاسیسات الکتریکی

استادیوم 15000 نفری شهید مفتح همدان

سیستم آبگرمکن خورشیدی ساختمان اداری

شرکت توزیع نیروی بربق استان همدان

سیستم آبگرمکن خورشیدی باغ شخصی

عباس آباد همدان 

حمام خورشیدی با ظرفیت 3000 لیتر در روز

شرکت نفت – انبار نفت ایثار گران – منطقه همدان

پروژه به سازی روستایی آبگرمکن خورشیدی

مسکن روستایی نهاوند – همدان

سیستم آبگرمکن خورشیدی منزل روستایی

روستای محمودوند همدان

اولین پروژه بهسازی روستایی غرب کشور

روستای محمودوند نهاوند – همدان

سیستم آبگرمکن خورشیدی تحت فشار

شرکت نفت – انبار نفت ایثار گران – منطقه همدان

سیستم پیش گرمایش خورشیدی موتورخانه

شرکت نفت – انبار نفت ایثار گران – منطقه همدان

بهسازی روستایی آبگرمکن های خورشیدی

مسکن روستایی نهاوند – همدان